Sluit dit venster

Disclaimer

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
de eigenaar: VertrouwdParkerenRotterdam.nl
gebruik(en): alle denkbare handelingen;
u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
de content: alle in de website aanwezige inhoud;

1. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met de disclaimer van de eigenaar.
2. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De verstrekte content van de eigenaar, VertrouwdParkerenRotterdam.nl, is geen aanbod of financiële dienst.
3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
De eigenaar sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen.
4. De eigenaar garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker altijd aangeraden informatie in te winnen en/of onderzoek te verrichten bij het parkeerbedrijf voor gebruik van de dienstverlening.
5. De content bevat links naar andere sites die niet tot de eigenaar behoren. De eigenaar is niet aansprakelijk voor de privacy praktijken of de inhoud van deze sites.
6. De content op de site wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
8. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Cookies

VertrouwdParkerenRotterdam.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. VertrouwdParkerenRotterdam.nl gebruikt cookies om het gebruik van de vergelijkingswebsite te verbeteren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Via VertrouwdParkerenRotterdam.nl wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Er wordt gebruik gemaakt van deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hierop heeft VertrouwdParkerenRotterdam.nl geen invloed. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact met opnemen via: iinfo@vertrouwdparkerenrotterdam.nl

Top 1 parkeeraanbieders

Valet Parkeer Service

www.cparkings.com
  • Professionele chauffeurs
  • Beoordeeld als goed
  • Voordelige tarieven
  • Dichtbij
  • Voertuig inspectie
  • 24/7 geopend
  • Gunstig gelegen
  • Beveiligd parkeerterrein
Meer info »

Afstand van de luchthaven: 0 minuten

€ 3,48